Chiến Lược Kinh Doanh

Thời điểm cận Tết – Cơ hội giúp bạn tăng tốc bán hàng

23

Quản lý thông tin khách hàng là phương pháp tối ưu hóa cho doanh nghiệp kinh doanh online nếu muốn tiếp cận hay giao tiếp

Kinh doanh online và cách xây dựng chiến lược giá

giá-cả-kinh-doanh-online-768x449

Cách làm này có thể phát huy tối đa cho những loại hình kinh doanh dịch vụ hoặc phần mềm với nhiều mức giá khác

Làm sao để bạn tiếp cận được khách hàng tiềm năng?

khách-hàng

Cuối cùng bạn nên chủ động tạo nên mối liên kết mật thiết giữa các khách hàng tìm năng với website bán hàng online của

Một số mẹo hay giúp bạn bán đắt hàng hơn

ảnh-sp

Đây không chỉ là cơ hội kết nối bạn với khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại mà còn là lý do để sản