Quản Lý Nhân Viên

Cách giúp bạn thu hút ứng viên tài giỏi

261

Nhiệm vụ của các DN là cần phải thấu hiểu họ, biết được những yêu cầu và cảm nhận của họ, và những lý do

Nhân viên muốn nghỉ việc bạn cần phải làm gì?

nhân-viên-nghỉ-việc-2

Là một nhà lãnh đạo, bạn cần sẵn sàng tuyển dụng. Các sự kiện kết nối doanh nghiệp không chỉ là dịp để tìm hiểu

Cách để bạn phỏng vấn nhân viên bán hàng hiệu quả

phỏng-vấn-tuyển-nhân-viên-bán-hàng-1

Đừng nghĩ rằng phỏng vấn nhân viên bán hàng cứ nhất thiết phải ngồi bàn giấy trong phòng họp, mặt đối mặt, anh hỏi tôi

Tuyển nhân viên và những sai lầm bạn nên lưu ý

sai-lầm-khi-tuyển-nhân-viên-2

Các nhà tuyển dụng thường yêu cầu CV xin việc của ứng viên càng chi tiết càng tốt trong khi nhiều người lại viết một